Home

 

Praktijk Natuurlijkegeneeswijze Ermelo/Zeist

 

 

Vegatest / Test Expert Plus

 

In de vijftiger jaren was Dr. R. Voll uit Duitsland de eerste die met behulp van elektronische apparatuurprobeerde acupunctuurpunten te meten. Hij is er zelfs in geslaagd nieuwe meridianen te ontdekken die niet in de klassieke acupunctuur werden beschreven. Daarnaast bevestigde hij door onderzoek dat bepaalde acupunctuurpunten van invloed waren op bepaalde organen en orgaanfuncties. Een doorbraak was dat deze punten ook gebruikt konden worden voor diagnose. Een normaal functionerend orgaan gaf op zijn meetinstrument, met een schaalverdeling van 10 tot 100, een waarde aan rond de 50. Een orgaan met degeneratieve afwijkingen gaf een lagere uitslag of indien er sprake was van een ontsteking of irritatie juist een veel hogere waarde aan. Door een standaard aantal van deze punten na te meten werd energetische ofwel functionele diagnostiek mogelijk. Deze methode wordt thans met succes wereldwijd gebruikt en staat bekend als de E.A.V. (electroacupunctuur vlg. Voll). Electroacupunctuur vlg. Voll is dus de synthese van de westerse electronica en de klassieke acupunctuur.

 

 

Een nadeel van de E.A.V. is echter dat het erg tijdrovend en gecompliceerd is. Een andere Duitse arts, Dr. Helmut Schimmel, is het gelukt om dit systeem te simplificeren. Het concept is radicaal anders. In plaats van verschillende acupunctuurpunten voor de meting te gebruiken meet hij via één punt. Om de functies van de verschillende punten te vervangen, gebruikte hij bepaalde homeopathische verdunningen van organen. Wat bleek nu? Wanneer een bepaald orgaan onder stress stond, werd de oorspronkelijk gemeten normaalwaarde een stuk verlaagd. Dus als de uitslag van een normaalpunt 50 was, dan zakte deze waarde naar 30 of minder wanneer een orgaanpreparaat in het circuit werd gebracht en het desbetreffende orgaan van de patiënt onder stress stond.

 

 

 

 

Vegacheck methode

 

Chronische aandoeningen komen steeds meer voor. Tegelijkertijd schieten de tot nu toe gebruikelijke diagnose- en therapiemethoden steeds vaker tekort. Dit brengt niet alleen de praktiserende artsen en therapeuten in verlegenheid. Ook onderzoeken houden zich al tientallen jaren met dit fenomeen bezig. Onderzoekers begonnen naar nieuwe wegen in diagnose en therapie te zoeken. Bij dit zoeken naar nieuwe uitgangspunten belandden zij uiteindelijk waar zij wel moesten belanden: Namelijk bij de vraag waar de oorzaken voor chronische aandoeningen liggen.

 

 

Inmiddels wordt er door de meesten erkend, zij het nog met wisselende nadruk, dat er een nauwe samenhang tussen de steeds toenemende voortdurende stressfactoren en het voorkomen van chronische aandoeningen is. Deze voortdurende stressfactoren zijn onder andere: gifstoffen uit de omgeving, zware metalen, elektrosmog, geopathische belastingen, onjuiste voeding, psychische problemen en emotionele stress, allergenen, bacteriën en virussen.

 

 

 

 

Vega Sportcheck

 

Het is belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen. Dat hoor je de laatste jaren steeds vaker. Veel mensen proberen dit advies in praktijk te brengen. Ze letten op hun voeding en doen aan sport. Sportscholen schieten als paddenstoelen uit de grond en bieden voor elk wat wils. Op zich een prima ontwikkeling. Maar we moeten niet vergeten dat elk mens anders is. Wat goed is voor de een hoeft niet per se gezond te zijn voor de ander. Voor een derde kan dezelfde vorm van lichaamsbeweging zelfs ronduit slecht zijn. En hetzelfde geldt voor een bepaald voedingspatroon. Wat jij nodig hebt en wat jouw lichaam het beste kan verteren hangt af van je persoonlijke constitutie, leeftijd en conditie. Het is daarom van groot belang je individuele gesteldheid en de bijbehorende mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen.

 

 

 

 

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Ermelo 0341-556457 Zeist 030-6916556 E-mail info@bertboers.nl

 

Copyright © All Rights Reserved Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Ermelo/Zeist